39. Národní sraz
Asociace Caravan Clubů Autoklubu České republiky
  
    AKTUALITY
    INFORMACE
    KDE JE SRAZ
    PROGRAM
    VÝLETY
    PŘIHLÁŠKY
  


Partneři
BASF

HVP

AČR

Na Hlučínském jezeře od 1.7. do 10.7.2011
Výlety
Přehled autobusových výletů

středa 6. července 2011 Klenoty Slezska:
Hradec nad Moravicí a zámek Raduň — celodenní výlet
plná cena 330 Kč, snížená cena 260 Kč

čtvrtek 7. července 2011 Fárání na Landeku:
Hornické muzeum Petřkovice 8.30 - 14 hod.
plná cena 270 Kč, snížená cena 200 Kč

pátek 8. července 2011 Ostrava centrum:
Věž Nové radnice a Slezskoostravský hrad 8.30 - 14 hod.
snížená cena pro všechny účastníky 120 Kč

Snížená cena: Senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti při předložení studenského průkazu

Zdarma: děti do 6 let bez nároku na sedadlo v autouseKlenoty Slezska
Středa 6. července 2011
Raduň: zámek, oranžérie, zámecký park
http://www.zamek-radun.cz

Zámek Raduň je na pomezí Moravy a Slezska. Vznikl v 16. století přestavěním původně zemanské tvrze. Renesanční zámek měl tři arkádová křídla, hospodářský dvůr, pivovar a lesopark se čtyřmi rybníky. V průběhu staletí se vystřídala řada majitelů a zámek postupně chátral. Koncem 18 století přešel sňatkem na Larische ze Lhoty. Ti v19. století adaptovali zchátralý renesanční objekt na klasicistní rezidenci, obklopenou krajinářským parkem, a oanžerií se soustavou květných zahrad. Proti zámku přibyl v té době také klasicistní úřednický dům. V roce 1872 s příchodem dědičného knížete Blücher z Wahlstattu nabyl raduňský zámek na společenské prestiži široko daleko. Sloužil ponejvíce jako letní sídlo, nabízel domácím i hostům nejen samozřejmý přepych kultivovaného aristokratického domu, ale také potřebné pohodlí a intimitu, nezbytné k relaxačnímu pobytu panské rodiny v komorním prostředí venkova. Postupně docházelo k dalším přestavbám zámku. Novou siluetu vytvořily zejména dvě věže z počátku 20. století. Poslední majitel zámku, hrabě Alexander Blücherm, anglický státní občan, se v poválečných letech snažil zabránit tomu, aby zámek nezískal velkostatek Raduň - Bravantice. Po marné snaze opustil v roce 1949 republiku. Areál obhospodařovalo Ministesterstvo zemědělství; v zámku bylo na čas umístěno zemědělské učiliště Státních statků Praha, část zámku zaujímaly obecní byty. V roce 1962 byl zámecký objekt předán odboru školství ONV v Opavě a v následujícím roce adaptován pro potřeby místní základní a mateřské školy. Související práce byly naštěstí vedeny relativně šetrně a neměly - až na výjimky - pro stavební podstatu objektu destruktivní charakter. Od roku 1974 držel zámek Místní národní výbor; i nadále tu fungoval školní provoz, ale navíc tu byly zřízeny obecní kanceláře, knihovna, zdravotní středisko a kulturní sál s kinem. V roce 1979 byl zámek vybrán jako náhradní prostor k uskladnění inventáře ze zámku Hradec nad Moravicí, kde se plánovala oprava.
Po nezbytných opravách a přípravě vnitřních prostor bylo v letech 1983 až 1984 do Raduně převezeno asi 10 tisíc předmětů uměleckohistorického mobiliáře a předmětů kulturní povahy, téměř 20 tisíc svazků knih a většina vybavení hradeckého zámku jako na kamna, krby, podlahy, obklady, mříže, okna i rozebrané lustry. V souvislosti se stěhováním byly opraveny a restaurovány místnosti knížecího apartmá, knihovny a zámeckých salónů.


Raduň

V červenci 1984 byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Zámek se nevyhnul ani restituční kauze, která v roce 2002 skončila ve prospěch České republiky. Areál státního zámku Raduň je v regionu ojediněle dochovaný zámecký komplex. Nabízí ideální využití jako cíl hromadné a individuální turistiky. Ve zdejším zámeckém komplexu probíhají kulturní a společenské akce pro veřejnost i uzavřené společnosti, zejména výstavy , koncerty, svatby a tématická setkání. K těm nejoblíbenějším patří posledních pět let kostýmní Zámecký čaj o páté.
Zdroj: webové stránky NPÚ Ostrava oficiální stránky státního zámku Raduň www.zamek-radun.cz


Hradec nad Moravicí
Zámecký komplex s Bílým a Červeným zámkem a Bílou věží
http://www.zamek-hradec.cz/

Hradec nad Moravicí je usazen v kopcovitém terénu na předhůří Nízkého Jeseníku cca 30 km západně od Ostravy. Protéká jím řeka Moravice a malebná příroda činí město přitažlivým v každé roční době. Z okolních kopců se otevírají nádherné pohledy do okolí. Již v 9. století zde stálo slovanské hradiště, vystřídané v polovině 11. století knížecím a o dvě sta let později královským přemyslovským hradem. Koncem 16. století zahájil Kašpar Pruskovský z Pruskova jeho celkovou renesanční přestavbu. V roce 1778 koupili panství knížata Lichnovští z Voštic, kteří po roce 1796 adaptovali zámek v empírovém slohu. Na konci 19. století vyrostl v blízkosti hlavní zámecké budovy tzv. Červený zámek a hradební zeď. Nejmladší stavbou někdejšího přemyslovského sídla je Bílá věž s vodárnou z roku 1887.

Nová radnice v Moravské Ostravě
Pátek 8. července 2011
www.ostravainfo.cz

Symbolem města Ostravy je budova nové radnice s vyhlídkovou věží. V roce 1923 byla vypsána soutěž na zpracování projektu. O dva roky později se začalo s výstavbou. Nová radnice byla slavnostně otevřena 28. října 1930. Radnice má zřetelný funkcionalistický styl, to znamená jednoduché a elegantní řešení téměř bez ozdob. Celá stavba je z kvalitního materiálu jako je mramor, bronz a vzácná dřeva. V jižním křídle budovy je paternoster z roku 1928. Výtah má 12 kabinek a před několika lety byla provedena rekonstrukce v dobovém stylu. Výška věže je 85,6 m. Nahoru vede 292 schodů nebo rychlovýtah, který vás doveze na vyhlídkovou terasu ve výšce 73 metrů. Z ptačí perspektivy je na severní straně vidět řeku Ostravicí a ve svahu na Bazalech stadion Baníku. Nádherný výhled je odtud i do širokého okolí. Při dobré viditelnosti do Beskyd a Jeseníků i do Polska. Hodiny na věži mají průměr 3,5 metrů. V noci je celá věž i radnice krásně nasvícená. Průčelí dvoukřídlé budovy zdobí čtyři 3,2 m vysoké bronzové sochy. Na náměstí před radnicí je kašna se sochou Ikara.

Ostravska radniceHornické muzeum Petřkovice - Landek park
Čtvrtek 7. července 2011
www.landekpark.cz

Největší hornické muzeum v ČR se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Právě zde je také důkaz prvého použití černého uhlí člověkem - pravěkým lovcem mamutů z období před 21 tisíci lety. To dokumentuje expozice venkovního sídliště pralidí z doby kamenné. Propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací dodává této lokalitě jedinečnost a přitažlivost. Landek je také světoznámý unikátním nálezem Landecké venuše - 46 mm vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele. Svým štíhlým až "kubistickým" tvarem se odlišuje od běžných paleolitických venuší. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků. Hornická expozice je v areálu bývalého dolu Anselm. Těžba zde byla ukončena v roce 1991 a již v té době začalo vznikat muzeum. Na povrchu v okolí dolu jsou vystavené důlní stroje. Do podzemí se fárá v původní těžní kleci. Po sfárání pod zem se před návštěvníkem otevře čtvrt kilometru chodeb, které ukazují průřez historií zdejší těžby uhlí od konce 18. století do současnosti. Prohlídka štol pocházejících z poloviny 19. století je doplněná poutavým odborným výkladem, některé stroje jsou předváděny v chodu. Figuríny horníků v životní velikosti názorně ukazují, za jakých podmínek lidé v dolech pracovali. Přímo v podzemí je vidět podoba uhelných slojí a geologických vrstev.

Obec se chlubí také významnými rodáky, zejména zpěvačkou Hanou Zagorovou.


Slezskoostravský hrad
www.cerna-louka.cz

Slezskoostravský hrad stojí na mírném návrší nad soutokem Ostravice a Lučiny. Ve 13. století ho postavila knížata z rodu Piastovců u brodu přes řeku. Smyslem a účelem hradu byla ochrana zemské stezky z Opavy přes Hlučín a Těšín do Krakova a zejména ochrana hranice polského státu, kterou tehdy tvořila řeka Ostravice. Hrad byl již obehnán 4 m vysokou a 2,5 m širokou zdí. V roce 1534 byl gotický hrad přestavěn na renesanční zámek a tato úprava je dosud patrná v pozůstatcích zříceniny i v úpravách interiéru. V roce 1872 zámek vyhořel, byl však ještě obnoven. S rozvojem hornictví a s těžbou přímo pod zámkem došlo k poklesu o 16 metrů. Zámek začal postupně chátrat a v polovině 20. století se ze zámku stala ruina a zbořeniště. V 80. letech 20. století byl areál hradu velmi necitlivě rekonstruován, byla přistavěna restaurace a v areálu měl být vybudován hotel. K realizaci naštěstí nedošlo a tím se část kulturní památky zachránila. V roce 2003 prodělal areál hradu rozsáhlou rekonstrukci a dnes je důstojnou dominantou města. Hrad byl veřejnosti zpřístupněn 14.6.2004. Vstup do hradu je v hradní věži. Je zde také hradní kaple, vyhlídková věž, velký amfiteátr i společenský sál. Vše v hradním stylu. Návštěvníci zde mohou zhlédnout stálé expozice o historii objektu a města Ostravy, expozici útrpného práva, hradní sklepení s čarodějnicemi, akvária se sladkovodními rybami a hradní galerii. V kamenném výklenku hradní pevnosti na nádvoří se nachází hradní kovárna. V průběhu roku se zde konají lákavé kulturní a zábavní festivaly a jiné společenské akce. K nejvýznamnějším určitě patří letní Shakespearovské slavnosti a Colours of Ostrava. Přes Ostravicí vede z Černé louky k hradu nově vybudovaný most pro pěší zvaný hradní lávka.Zdravím všechny, kteří to dočetli až do konce a těším se na vás! Prohlídky všeho jsou už objednané, autobusy zajistím a počasí se určitě vydaří.
Pro 39. národní sraz Caravan clubů zpracovala

Hana Nejedlíková, organizátorka zájezdů
tel. 596 737 429, hanep@nejedlik.eu
Ostrava 3. května 2011

  
     OSTRAVA
     HLUČÍN
  

©2011 designed by Petr Till   Webmaster: cco@nejedlik.eu